سوالات مهارت3

دسته: Sample Data-Articles
منتشر شده در سه شنبه, 23 آبان 1396 15:12
نوشته شده توسط farsicdl
بازدید: 3661

نمونه سوالات word

1-     سند جاری را با نام reza و پسوند docx در مسیر c:\2450742778 ذخیره کنید.

2-     حاشیه چپ و راست  سند را 2 قرار دهید.

3-     حاشیه بالای سند را 1.9 قرار دهید.

4-     عنوان پاراگراف consumer roght رابه smart school  قرار دهید.سپس شماره داوطلبی خود را زیر آن بنویسید.  

5-     سبک(style) center bold را به متن  smart school اعمال کنید.

6-      کلمه  icdl را در متن موجود bold کنید.

7-     متن موجود را چپ چین کنید.

consumer roght

8-     تمامی tab های موجود در سند را حذف کنید.

9-     لیست شماره گذاری موجود را به  bullet تبدیل کنید.

1.       علی

2.       رضا

3.       احمد

 

10-فاصله  خطوط متن  را 1.5 برابر کنید.

علی

رضا

احمد

 

11-ستون حاوی show را در  جدول  حذف کنید.

 

 

show

name

number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-در ستون اول جدول اطلاعات روبرو را  وارد کنید. Ali   ahmadi   24507425

 

show

name

number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-ضخامت دور جدول را 4pt کنید.

 

show

name

number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-سطر اول جدول را سایه دار کنید.

 

show

name

number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-     ضخامت کادر تمام خانه های  جدول را 2pt کنید.

 

show

name

number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-     تمامی کلمات reza را با Ali جایگزین کنید.

3-     جمله ..... را از  سند حذف کنید.

4-     جمله  .... سند را انتهای متن کپی کنید.

5-     عرض و ارتفاع عکس درون سند را به ترتیب 4 و 6 قرار  دهید.

 

 

 

6-      عکس .... از مسیر .... را به  سند اضافه کنید.

 

7-      متن novamber 2014 را از فایل contact.dicx از مسیر c:\2450742778  را به  انتهای فایل جاری  کپی کنید. سپس فایل  contact.dicx را ببندید.

8-     حروف les   از کلمه males را به صورت اندیس بالا بنویسید .

9-     یک tab به اندازه 1.54 در سط اول متن ایجاد کنید.

10-متن موجود را  sectence case کنید .

I am a student

 

11-عرض تمامی  ستون های جدول را 4 قرار دهید

 

show

name

number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-یک footer راست چین  ایجاد کنید به نحوی که نام فایل جاری در آن نوشته شود (با استفاده از field)

13-نحوه نمایش word را  print layot قرار دهید

14-یک pagebreake قبل از کلمه information ایجاد کنید.

15-بزرگنمایی صفحه را 110 قرار دهید.

16-  خط کش را از صفحه word حذف کنید.

17-یک متن هنری به سند اضافه کنید و نام خود را در آن بنویسید

18-یک left arrow به سند اضافه کنید.

 

19-یک جدول  با 3 ستون و 4 سطر ایجاد کنید.

 

 

 

 

 

20-از ابتدای جمله ای که با a key شروع می شود یک پاراگراف جدید ایجاد کنید.

Rich review,commenting, and comparison capabilities help you quickly gather and manage feedback from colleagues. A key Advanced data integration ensures that documents stay connected to important sources of business information.

 

 

21-پاراگراف موجود در سند را چپ چین کنید.

 

I am a student

 

22-دو تب موجود در جمله  a key … را حذف کنید .

23-جمله ای  که با akey شروع می شود را از  جمله زیر حذف کنید.

Rich review,commenting, and comparison capabilities help you quickly gather and manage feedback from colleagues. A key Advanced data integration ensures that documents stay connected to important sources of business information. Rich review,commenting, and comparison capabilities help you quickly gather and manage

 

24-شماره گذاری اتوماتیک (page number) را در پایین  و و سط صفحات اعمال کنید.

25-از برنامه غلط املایی استفاده کنید و در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنید.

26-  از سند جاری به عنوان یک فرم در قالب نامه برای ایجاد یک mail merge استفاده کنید.

27-از فایل contactlist.docx در مسیر  c:\2450742778 به عنوان منبع اطلاعاتی جهت ادغام با فرم نامه سند جاری استفاده کنید.

28-فایل منبع اطلاعاتی لیست  آدرس ها را با نامه ادغام کنیدتا یک سند mail merge ایجاد شود .به طوری که تمام مخاطبان را نشان دهد.

29-سند mail merge را با نام cntact.docx در مسیر c:\2450742778  ذخیره کنید.

 

 

 

 

30-در ابتدای پاراگراف اول   برای فاصله گذاری از کلید space bar استفاده شده است.حالا شما این فاصله گذاری را با گذاشتن یک تب به اندازه 1.27 اصلاح کنید.

                  Microsoft Office Word 2007 helps you produce professional-looking documents by providing a comprehensive set of tools for creating and formatting your document in a new interface.

 Rich review,commenting, and comparison capabilities help you quickly gather and manage feedback from colleagues. Advanced data integration ensures that documents stay connected to important sources of business information.

 

 

 

31-سند جاری را مانند زیر تکمیل کنید. با استفاده از edit field

To:                                           From:”                    

Re: “                                           Page:”                  

To : shiraz

From: Tehran

Re: smart

Page : 1

32-پاراگرافی  که با we are شروع می شود را دقیقا بعد از جمله ای که با if شروع می شود قرار دهید.

Rich review,commenting, and comparison capabilities help you quickly gather and manage

if feedback from colleagues.

we are connected to important sources of business information. Rich review,commenting, and

comparison capabilities help you quickly gather and manage

 

33-برای متن زیر یک کادر ایجاد کنید.

Rich review,commenting

 

34-در متن زیر برای فیلد تاریخ تورفتگی به اندازه  5. سانتی متر اعمال کنید.

I am a ….

School

28-6-2017

Remove

 

35-تو رفتگی برای خط اول را 1 سانتی متر اعمال  کنید.

Rich review,commenting, and comparison capabilities help you quickly gather and manage

if feedback from colleagues. we are connected to important sources of business information. Rich review,commenting, and

comparison capabilities help you quickly gather and manage

36-  جهت صفحه نمایش را افقی کنید.