موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

آموزشگاه علمی خوارزمی

آموزشگاه علمی خوارزمی وابسته به موسسه آموزشی نکوئی از سال 1392 در جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان این شهرستان راه اندازی گردید.

برگزاری کلاسهای تقویتی برای تمامی مقاطع تحصیلی با استفاده از اساتید مجرب

برگزاری کلاسهای کنکور  با استفاده از اساتید مجرب

برگزاری آزمون در پایان دوره آموزشی جهت بررسی وضعیت دانش آموز

استفاده از امکانات و تجهیزات به روز در امر  آموزش

مشاوره و هدایت تحصیلی

از جمله فعالیتهای این آموزشگاه می باشد.