موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

اخذ مجوز برگزاری دوره های وبژه بهره برداران در بخش کشاورزی

 تفاهم با مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس

 در یک تعامل و همکاری با مرکز تحقیقات کشا.ورزی استان فارس از این پس دوره های ویژه بهره برداران در بخش کشاورزی در موسسه آموزشی خوارزمی ( نکوئی)  برگزار خواهد شد.این دوره ها در زمینه علوم باغی-طیور-آب و خاک-علو زراعی و شیلات خواهد بود.تمامی بهره برداران-باغداران-کشاورزان  می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.