موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

آموزش

نکات کلیدی ویندوز

نکات کلیدی word

نمونه سوالات مهارت 2(windows7)


نمونه سوالات مهارت 3 (word)

(excel 2013) نمونه سوالات مهارت 4

نرم افزار زوم برای کامپیوتر

(zoom)

نمونه سوالات عملی طراح گرافیک رایانه ای کاردانش