موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

آموزش (2)

نکاتی کلیدی در ویندوز

کلید Windows + ^ : بیشینه ساختن (Maximize) پنجره.
کلید Windows + > : حرکت پنجره به سمت چپ. با انجام این عمل به صورت متمادی، کل پنجره به سمت چپ خواهد چرخید!
کلید Windows + < : حرکت پنجره به سمت راست. با انجام این عمل به صورت متمادی، کل پنجره به سمت راست خواهد چرخید!
کلید Windows + : کمینه ساختن (Minimize) پنجره (ترفندستان) و بازگردانی پنجره از حالت بیشینه.
کلید Ctrl + Windows + > : پرش به مانیتور سمت چپ.
کلید Ctrl + Windows + < : پرش به مانیتور سمت راست.
کلید Ctrl + Windows : کمینه ساختن (Minimize) و بازگردانی کلیه پنجره‌های باز.
کلید T + Windows : متمرکز شدن بر روی اولین پنجره موجود در Taskbar. با فشردن مجدد به پنجره بعدی موجود خواهید رفت و این گردش ادامه دارد. همچنین با فشردن کلید T + Shift+ Windows این گردش عقبگرد خواهد شد.
کلید Space + Windows : مشاهده دزدانه صفحه دسکتاپ! با این عمل، کلیه پنجره‌های باز، شفاف می‌شود به طوریکه صفحه دسکتاپ دیده شود.
کلید G + Windows : مرتب کردن کلیه Gadgetهای موجود به ترتیب حروف الفبا.
کلید P + Windows : تنظیمات (ترفندستان) نمایش خارجی نظیر Mirror ،Extend Desktop و غیره.
کلید X + Windows : صفحه Mobility Center مشابه ویندوز ویستا.
کلید Windows + # : باز نمودن پنجره شماره # موجود در Taskbar. به عنوان مثال برای باز نمودن اولین پنجره Taskbar کلیدهای Win+1 و برای باز نمودن سومین پنجره کلیدهای Win+3 را وارد می‌کنیم.
کلید Windows + + : بزرگ‌نمایی پنجره.
کلید Windows + - : کوچک‌نمایی پنجره.
Alt + P : نمایش و یا عدم نمایش صفحه پیش‌نمایش در هر پنجره.

همچنین کلیدهای ترکیبی زیر که به کمک ماوس صورت میگیرد مختص محیط Taskbar هستند:

Shift + کلیک بر روی یک آیکن : باز نمودن یک مورد جدید.
کلیک وسط ماوس بر روی یک آیکن : باز نمودن یک مورد جدید.
Shift + Ctrl + کلیک بر روی یک آیکن : باز نمودن یک مورد جدید با دسترسی ادمین.
Shift + راست کلیک بر روی یک آیکن گروهی شده : نمایش منوی پنجره شامل Restore All ،Minimize All ،Move All و غیره.
Ctrl + کلیک بر روی یک آیکن گروهی شده : گردش بر روی پنجره‌های موجود در این گروه.

لازم به ذکر است جهت اطلاع کاربران مبتدی، کلید Windows بین دو کلید Alt و Ctrl در سمت چپ کیبورد قرار دارد.