موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

مجوزها

                           مجوز رسمی از بنیاد ICDL ایران

                    تاییدیه رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 

مجوز رسمی آموزشگاه علمی آزاد

تاییدیه های گواهینامه بنیاد icdl