موسسه آموزشی نکوئی

Smaller Default Larger

مدیریت مجتمع

مدیریت مجتمع :

مهندس هومن نکوئی

کارشناس ارشد کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی

سابقه: 20 سال