تقویم آموزشی موسسه

دسته: Sample Data-Articles
منتشر شده در یکشنبه, 31 مرداد 1395 13:42
نوشته شده توسط farsicdl
بازدید: 2590

دوره جدید مهارتهای هفتگانه ICDL به صورت فشرده در 45 روز از تاریخ 97/3/5

دوره جدید مهارتهای هفتگانه ICDL به صورت عادی در 105روز از تاریخ97/3/5

دوره جدید HSE از تاریخ 97/3/12 به صورا فشرده در 8 روز